Mieszanie, budowanie muru, rozdanie kamieni.

Po ustaleniu kto jest kim (jakim wiatrem) kładziemy wszystki kamienie licami do stołu i delikatnie mieszamy. Delikatność jest wskazana - niektóre materiały, z których wykonano kamienie, nie są wyjątkowo trwałe i odporne na uszkodzenia.

Po zakończeniu mieszania kamienie dalej nie są odwracane - ich wartości są ciągle zakryte. Każdy z graczy buduje przed sobą jedną ścianę muru poprzez zestawienie kamieni w dwóch warstwach, szerszymi bokami do siebie. Długość każdej ze ścian powinna wynosić 18 kamieni, jak na poniższym zdjęciu:

Gracze następnie jednocześnie dopychają wykonane przez siebie ściany do środka stołu tak, aby uformować kwadrat - Chiński Mur. Tu bardzo pomocne są listewki, niekiedy dodawane do kompletu. Każda z 4 listewek ma długość dokładnie 18 kamieni i po ułożeniu ściany można przy jej pomocy równiutko zestawić własną ścianę ze ścianami innych graczy, jak na zdjęciu poniżej:

Gracz Rozgrywający (East - Wschodni Wiatr) rzuca teraz dwoma kostkami. Wypada wynik pomiędzy 2 a 12. Zaczynając odliczanie od siebie i kontynuując w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara wskazuje na gracza, który będzie otwierał mur. I tak, jeśli wypadną wartości:

  • 2, 6 lub 10 - otwierać mur będzie gracz South - Południowy Wiatr
  • 3, 7 lub 11 - otwierać będzie West - Zachodni Wiatr
  • 4, 8 lub 12 - otwierać będzie North - Północny Wiatr
  • 5 lub 9 - otwierać będzie East - Wschodni Wiatr

Rozgrywający (East) przekazuje kostki graczowi zgodnie z wynikiem powyższego losowania, chyba, że wypadło 5 lub 9 - wtedy rzucanie kostkami kontynuuje on sam.

Kolejny gracz (lub dalej Rozgrywający, jeśli tak wypadło w losowaniu) rzuca ponownie 2 kostkami. Wynik rzutu dodaje do wyniku z poprzedniego losowania (poprzedniego rzutu dwoma kostkami) i odlicza tyle właśnie kamieni począwszy od swojego prawego narożnika. Odliczanie tym razem jest zgodne z ruchem wskazówek zegara. Po odliczeniu wyciąga 2 kamienie i kładzie je na wierzchu muru po prawej stronie powstałej przerwy, w sposób pokazany na zdjęciu:

W ten sposób zaznaczono koniec muru a stojące na wierzchu 2 kamienie nazywane są 'luźnymi'.

Po tej operacji Rozgrywający (East) bierze 4 kamienie z prawej strony przerwy w murze. Po nim 4 kamienie z tego samego końca bierze gracz South - Wiatr Południowy, podobnie West - Wiatr Zachodni i na końcu North - Wiatr Północny. Należy to powtórzyć jeszcze 2 razy - potem w tej samej kolejności każdy z graczy bierze jeszcze po jednym kamieniu ze ściany (każdy z graczy mieć wtedy będzie przed sobą 13 kamieni). Rozgrywający (East) bierze na koniec jeszcze jeden kamień co sprawi, że jego zestaw będzie się składał z 14 kamieni.

Gracze ustawiają otrzymane kamienie przed sobą w sposób podobny do gry w Domino - tak, aby ukryć ich wartości przed okiem ciekawskiego partnera w grze: