Sposób liczenia punktów i konieczne zmiany przy stole

Jeśli wyciągnięty zostaje ostatni kamień z muru a nikt nie zebrał ani nie ogłosił 'MahJongg' - partia zostaje uznana za remisową i nikt nikomu nic nie płaci. Przypisanie wiatrów przy stole obraca się w stronę przeciwną do wskazówek zegara i teraz dawny Wiatr Południowy staje się Wiatrem Wschodnim, Wiatr Zachodni - Południowym itd. Nowym Rozdającym jest nowy Wiatr Wschodni i partia zaczyna sie od nowa - mieszanie, budowanie muru....

Jak któryś z graczy powie 'MahJongg' i kolejna partia się zakończy - wszyscy przystępują do publicznego liczenia punktów. Jest to może na pozór nieco skomplikowane ale po jednej próbie wszystko robi się już jasne. Ważne jest, aby w przypadku, gdy osoba właśnie uzyskała MahJongg'a poprzez wyciągnięcie ostatniego brakującego kamienia ze ściany, trzymała ten kamień w ręku. Trzymając ten kamień, drugą ręką odsłania swoje kamienie a na koniec dostawia ten ostatni. Chodzi o to, żeby gracze widzieli, do jakiej kombinacji ten ostatni kamień był dostawiany, co ma znaczenie w punktacji.

Ponieważ punkty funkcjonują jak pieniądze (a w MahJongg można grać na pieniądze) gracze "płacą" sobie nawzajem. Do tego celu można używać kartki i długopisu, specjalnych patyczków, komputera z arkuszem kalkulacyjnym lub papierowych 'pieniędzy' wyciągniętych z gry "Bankrut".

Dla uniknięcia skakania po dokumencie, załóżmy, że mamy już prawidłowo obliczone punkty dla każdego z graczy (o tym będzie troszkę dalej).

Gdy wygrywa Rozdający (Wiatr Wschodni) - wszyscy gracze płacą mu podwójnie. Gdy Rozdający przegrywa (tj. nie on zrobił MahJongg'a) - płaci wszystkim podwójnie w swoich rozliczeniach.

Limit płatności

Ponieważ w grze MahJongg istnieje sporo możliwości jednorazowego zdobycia np. ponad 25'000 punktów w jednej partii - zwykle ustala sie limit płatności - np. 300 punktów. Wyjątkiem są od tego rozliczenia z graczem Rozdającym - podwójne płatności w jego wykonaniu lub skierowane do niego mogą przekroczyć limit płatności - w tym wypadku limitem do rozliczeń z Rozdającym będzie 600 punktów (podwójny limit dla 'zwykłych' graczy).

Płacenie Zwycięzcy partii

Osobie, która wygrała i ma kombinację MahJongg - pozostali gracze płacą ilość punktów, jaką gracz wygrywający w tej partii zdobył. Jeśli zwycięzca zdobył np. 200 pkt. - wszyscy zgodnie płacą mu po 200 punktów. Należy pamiętać tu o zasadzie obowiązującej przy rozliczeniach z graczem Rozdającym (podwójne płatności).

Gracze, którzy w tej partii przegrali, rozliczają się następnie pomiędzy sobą. Każdy z graczy porównuje ilość zdobytych przez siebie punktów z ilością zdobytą przez innego gracza i jeżeli tych punktów ma mniej - płaci mu różnicę. Należy tu pamiętać o limicie płatności i zasadzie obowiązującej przy rozliczeniach z graczem Rozdającym - Wiatrem Wschodnim.

Kiedy wszyscy gracze policzą swoje punkty i się odpowiednią pomiędzy sobą rozliczą - przypisanie wiatrów przy stole obraca się w stronę przeciwną do wskazówek zegara i teraz dawny Wiatr Południowy staje się Wiatrem Wschodnim, Wiatr Zachodni - Południowym itd. Nowym Rozdającym jest nowy Wiatr Wschodni i partia zaczyna sie od nowa - mieszanie, budowanie muru.... Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której partię wygrał gracz Rozdający - Wiatr Wschodni - wtedy przypisanie wiatrów nie zmienia się a gracz ten rozdaje także w następnej partii.

Zabieramy się za liczenie punktów...

Pamiętając, że istnieję pojęcie 'zakrytych' i 'odkrytych' Pungów i Kongów, przyglądamy się poniższej tabelce i liczymy punkty dodając je do siebie zgodnie z ułożeniem posiadanych kamieni:

Posiadana sekwencja
Punkty, gdy 'odkryta'
Punkty, gdy 'zakryta'
Para złożona z identycznych smoków lub
para złożona z wiatru, który jest aktualnie
przypisany grającemu.
-
2
Para jednakowych kamieni spośród pozostałych
kamieni
-
0
Sekwencja 3 kolejnych kamieni (np. 2,3,4)
0
0
Sekwencja 3 identycznych kamieni brzegowych
tj. złożona z trzech '1' lub z trzech '9'
4
8
Sekwencja 3 identycznych kamieni pozostałych,
tj. możliwych z 2,3,4,5,6,7,8
2
4
Sekwencja 3 identycznych wiatrów
4
8
Sekwencja 3 identycznych smoków
4
8
Sekwencja 4 identycznych kamieni brzegowych
tj. złożona z trzech '1' lub z trzech '9'
16
32
Sekwencja 4 identycznych kamieni pozostałych,
tj. możliwych z 2,3,4,5,6,7,8
8
16
Sekwencja 4 identycznych wiatrów
16
32
Sekwencja 4 identycznych smoków
16
32

Specjalne bonusy, dotyczące tylko wygrywającego:
(tu warto pamiętać w jaki sposób zdobyliśmy ostatni, kończący kamień do zrobienia MahJongg'a)

Premia za 'zrobienie' MahJongg'a
20
Premia za brak kombinacji, które zdobywają punkty ani w kamieniach 'odkrytych' ani w 'zakrytych' (np. same sekwencje kolejnych kamieni i jedna niepunktowana para)
10
Premia za to, że kamień kończący MahJongg'a został wyciągnięty z muru a nie z 'Chow', 'Pung' czy 'Kong'
2
Premia za to, że zdobyty właśnie ostatni kamień był jedynym możliwym do zrobienia MahJongg'a, jak np. uzupełnienie drugiego kamienia do pary lub sekwencji. To dlatego w przypadku ostatniego kamienia
wyciągniętego z muru należało zadbać o to, aby wszyscy gracze widzieli, do czego on był dopasowywany. Premia ta też działa przy kamieniach zdobytych poprzez 'Chow', 'Pung' czy 'Kong'.
2
Premia za to, że kończący kamień został wyciągnięty z końca muru (z luźnych kamieni) zaraz po uprzednim zrobieniu "Kong'a"
10
Premia za to, że żadna z posiadanych sekwencji nie jest sekwencją trzech kolejnych kamieni, np. 2,3,4
10

Punkty należne graczowi, za szczęśliwe otrzymanie kamieni Kwiatów
lub Pór Roku w rozdaniu
(dotyczy wszystkich graczy)

Premia za każdy kamień Kwiatów lub Pór roku
4
Premia za jeden kamień Kwiatów lub Pór Roku o numerze identycznym z numerem przypisanego do gracza wiatru.
Mnożymy uzyskane
do tej pory punkty
x 2
Premia za dwa kamienie Kwiatów lub Pór Roku o numerach identycznych z numerem przypisanego do gracza wiatru.
Mnożymy uzyskane
do tej pory punkty
x 4
Premia za posiadanie 4 kamieni Kwiatów lub Pór Roku w tym samym kolorze.
Mnożymy uzyskane
do tej pory punkty
x 8

Mnożenie punktacji jako premia za posiadane kombinacje kamieni
(dotyczy wszystkich graczy)

Premia za posiadanie Punga lub Konga złożonego z kamieni przypisanego graczowi wiatru.
Mnożymy uzyskane
do tej pory punkty
x 2
Premia za posiadanie Punga lub Konga złożonego z kamieni smoków.
Mnożymy uzyskane
do tej pory punkty
x 2
Premia za MahJongg'a złożonego w całości z kamieni tego samego zestawu, tj. tych, które numerowane są od 1 do 9. Kamienie wiatrów i smoków nie mogą być użyte.
Mnożymy uzyskane
do tej pory punkty
x 8
Premia za MahJongg'a złożonego w całości z kamieni smoków i wiatrów.
Mnożymy uzyskane
do tej pory punkty
x 8
Premia za otrzymanie zestawu MahJongg'a od razu w rozdaniu (nie zdarza się to zbyt często). Taki łut szczęścia nazywany jest 'oryginalnym MahJongg'iem'.
Mnożymy uzyskane
do tej pory punkty
x 8

[ KONIEC LICZENIA PUNKTÓW ]


SPECJALNE UKŁADY MAHJONGG'A

Istnieją specjalne układy MahJonng'a, które warte są maksymalną płatność, uzgodnioną wcześniej przez graczy (tu sugerowany był limit 300 pkt.). Większość z nich jest bardzo mało prawdopodobna i gracz może ich nawet nigdy nie zobaczyć podczas swoich gier. Niemniej jednak istnieją i są praktykowane, więc je tu zamieszczam:

UKRYTY SKARB (The Hidden Treasure)

  Zakryta kombinacja Pungów lub Kongów oraz jednej pary - wszystkie z tego samego rodzaju (np. same kółka). Wszystkie kamienie muszą być wyciągnięte z muru, nawet ten ostatni.

WSZYSTKIE HONORY (All Honors)

  Kombinacja Pungów lub Kongów oraz jednej pary - wszystkie utworzone tylko z kamieni smoków i wiatrów.

WSZYSTKIE KAMIENIE BRZEGOWE (All Terminals)

  Kombinacja Pungów lub Kongów oraz jednej pary - wszystkie utworzone tylko z kamieni brzegowych, tj. o wartościach 1 i 9.

WSZYSTKO ZIELONE (All Green lub Imperial Jade)

  Kombinacja Chow, Pungów lub Kongów oraz jednej pary - wszystkie utworzone tylko z kamieni, które są całkowicie zielone (w niektórych wersjach są to kamienie o opisach czarno-zielonych, bez koloru czerwonego). Są to kamienie Zielonego Smoka i kamienie Bambusów o numerach 2, 3, 4, 6 i 8.

TRZECH WIELKICH UCZONYCH (Three Great Scholars lub Large Three Honors)

  Trzy kombinacje Pungów lub Kongów złożone z kamieni smoków. Pozostała kombinacja i para - obojętne.

TRZY WIELKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA (Three Large Blessings)

  Kombinacja Pungów lub Kongów złożonych tylko z kamieni wiatrów oraz obojętnie jakiej pary.

SAME KONGI (All Kongs)

  Kombinacja złożona z samych Kongów i dowolnej pary.

DZIEWIĘCIU POŁĄCZONYCH SYNÓW (Nine United Sons)

  Zakryta kombinacja złożona z samych kamieni charakterów o postaci 1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9.

TRZYNAŚCIE UNIKALNYCH CUDÓW (Thirteen Unique Wonders)

  Kombinacja, w której skład wchodzą po jednym z każdego ze smoków, po jednym z każdego z wiatrów, po jednym kamieniu o wartości 1 i o wartości 9 z każdego rodzaju (charaktery, kółka i bambusy) oraz jeszcze jeden powtórzony kamień brzegowy z dowolnego zestawu.

NIEBIAŃSKI POKÓJ (Heavenly Peace)

  Kiedy gracz rozdający (East) dostanie już w rozdaniu pełnego MahJongg'a.

ZIEMSKI POKÓJ (Earthly Peace)

  Kiedy któryś z pozostałych graczy dostanie już w rozdaniu pełnego MahJongg'a.

KSIĘŻYC Z DNA MORZA (Moon from the Bottom of the Sea)

  Wydarza się wtedy, kiedy gracz bierze z muru ostatni możliwy do wzięcia kamień tworząc w ten sposób MahJongg'a a ten kamień ma wartość 1 kółkda.

KWITNĄCY KWIAT ŚLIWY NA DACHU (Plum Blossom on the Roof)

  Wydarza się wtedy, kiedy gracz właśnie położył na stole Konga (zakrytego lub odkrytego), sięga po 'luźny' kamień z końca muru, ten kamień okazuje się być kamieniem 5 kółek i gracz przy w tym momencie uzyskuje MahJongg'a