Pełny komplet do gry w MahJongg tworzą 144 kamienie. Dodatkowo zwykle występuje zestaw dwóch kostek i, opcjonalnie, większa kostka do ustalania uprzywilejowanego wiatru.

Każdy z kamieni o wartościach od 1 do 9 oraz kamienie wiatrów i smoków - występują w komplecie czterokrotnie, tak więc są cztery sztuki Wiatru Północnego, cztery sztuki Dwóch Kółek, cztery sztuki Czerwonego Smoka itd.

Zestawy kamieni o wartościach od 1 do 9
(Ważne - kamienie o wartościach 1 i 9 mają specjalne znaczenie przy późniejszej punktacji i są nazywane brzegowymi - ang. terminals)

Charaktery (ang. Characters)

Kamienie te zawierają chińskie liczebniki od 1 do 9 ( 'wanzi'). Górna połówka zawiera chiński liczebnik a dolna chiński symbol 'wan' ( 'wan') oznaczający 10'000. Zestaw ten zwany jest także zestawem 'wan' lub w innej wymowie 'man'.

Kółka (ang. Circles lub Dots)

Pierwotnie symbole te wyobrażały monety lub tarcze. Aktualnie, zwykło się je określać jako kółka lub kule ( 'tongzi'). Zestaw ten też jest określany jako 'tung'.

Bambusy (ang. Bamboos lub Sticks)

We wcześniejszych wiekach kamienie te nazywane były włóczniami. Obecnie raczej używa się określenia 'bambus' lub 'patyk' ( 'suozi' lub częściej 'tiao' - patyk). Należy zwrócić uwagę, że kamień wyobrażajacy Jeden Bambus przedstawia rysunek ptaka - stąd jego określenie jako Ptaszek Bambusowy.

Honory (ang. Honors):

W skład tzw. Honorów wchodzą kamienie wiatrów i smoków.

Wiatry (ang. Winds)

Kamienie te reprezentują kierunki Świata, tu w postaci wiatrów.

East - Wiat Wschodni
Liczba przyporządkowana: 1
South - Wiat Południowy
Liczba przyporządkowana: 2
West - Wiat Zachodni
Liczba przyporządkowana: 3
North - Wiat Północny
Liczba przyporządkowana: 4

Smoki (ang. Dragons)

Te kamienie są nazywane "smokami" w kulturze zachodniej. Oryginalne znaczenie było raczej inne i sybolizowało chińską definicje natury bytów:

Red Dragon (Ruby Dragon)
Czerwony Smok

W interpretacji chińskiej symbolizujący byty "środkowe" lub "zwierzęce" ( 'hóngzhong') w tym i człowieka.

Green Dragon (Jade Dragon)
Zielony Smok

W interpretacji chińskiej symbolizujący byty "niższe" lub "roślinne" ( 'qingfa')

White Dragon (Pearl Dragon)
Biały Smok

W interpretacji chińskiej symbolizujący "wyższe byty duchowe" ( 'báipí'). Uwaga: czasem kamień symbolizujący Białego Smoka jest po prostu pozbawiony wszelkich nadruków - tak jak 'masełko' w domino.

Kamienie dodatkowe:
(Mają wpływ na punktację oraz przy szczególnych kombinacjach. Nie należy pamiętać za bardzo ich znaczeń; ważne aby pamiętać, że umieszczone na nich cyfry korespondują z numerami wiatrów, co ma znaczenie przy obliczaniu punktacji). Kamienie te wystepują tylko raz a nie w czterech egzeplarzach jak wyżej wymienione.

Pory Roku (ang. Seasons):

  1. Wiosna (ang. Spring)
  2. Lato (ang. Summer)
  3. Jesień (ang. Autumn)
  4. Zima (ang. Winter)

Kwiaty (ang. Flowers):

  1. Śliwka (ang. Plum)
  2. Orchidea (ang. Orchid)
  3. Chryzantema (ang. Chrysanthemum)
  4. Bambus (ang. Bamboo)